مراسمات

آرشیو
شب پنجم محرم الحرام ۱۳۹۷

شب پنجم محرم الحرام ۱۳۹۷

قرآن.کربلایی عیسی اسجدی احکام.کربلایی علی عسکری سخنرانی. حجت الاسلام احمد رضا تحیری روضه.حجت...

شب چهارم محرم الحرام ۱۳۹۷

شب چهارم محرم الحرام ۱۳۹۷

قرآن سخنرانی حجت الاسلام احمد رضا تحیری روضه. حجت الاسلام محمد روشن ضمیر زمینه.ای روزگار چی میخوای...

شب سوم محرم الحرام ۱۳۹۷

شب سوم محرم الحرام ۱۳۹۷

قرآن. کربلایی علی پور دانش احکام. کربلایی علی عسکری سخنرانی. حجت الاسلام احمد رضا تحیری روضه. حجت...

شب دوم محرم الحرام ۱۳۹۷

شب دوم محرم الحرام ۱۳۹۷

قرآن. احکام سحرانی روضه زمینه سنتی واحد شور 1 شور 2 شور 3 شور 4 سخنرانی...

شب اول محرم الحرام ۱۳۹۷

شب اول محرم الحرام ۱۳۹۷

قرآن کربلایی عیسی اسجدی احکام کربلایی علی عسکری سخنرانی حجت الاسلام احمد رضا تحیری روضه حجت...